jeudi 3 mai 2018

CD Mẹ, Giọt Lệ Cuối CùngMười Năm Mơ Bóng Cờ Bay
Linh Linh Ngọc - Sĩ Phú
*
*     *
Ta Làm Gì Cho Hết Nửa Đời Sau 
Thơ: Cao Tần - Trọng Khôi

Ta Làm Gì Cho Hết Nửa Đời Sau
Dăm thằng khùng họp nhau bàn chuyện lớn
Gánh sơn hà toan chất thử lên vai
Chuyện binh lửa anh em chừng cũng ớn
Dọn tinh thần: cưa nhẹ đỡ ba chai

Rừng đất khách bạt ngàn màu áo trận
Xong hiệp đầu mây núi đã bâng khuâng
Hào khí bốc đủ mười thành chất ngất
Chuyện vá trời coi đã nhẹ như không

Một tráng sĩ vung ly cười ngạo mạn
"Nửa đời xưa ta trấn thủ lưu đồn
Nay đất khách kéo lê đời rất nản
Ta tính sẽ về, vượt suối trèo non...

Sẽ có lúc rừng sâu bừng chuyển động
Những hùm thiêng cựa móng thét rung trời
Và sông núi sẽ vươn mình trỗi dậy
Và cờ bay trên đất nước xinh tươi."

Một tráng sĩ vô êm chừng sáu cối:
"Thần tự do giờ đứng ở nơi nào?
Ta muốn đến leo lên làm đuốc mới
Tự đốt mình cho lửa sáng xem sao...

Thần tự do giơ hoài cây đuốc lạnh
Ta tiếc gì năm chục ký xương da
Sẽ làm đuốc soi tìm trong đáy biển
Những oan hồn ai bỏ giữa bao la..."

Bình minh tới một chàng bừng tỉnh giấc
Thấy chiến trường la liệt xác anh em
Năm tráng sĩ bị mười chai quất gục
Đời tha hương coi bộ vẫn êm đềm

Sàn gác trọ những tâm hồn bão nổi
Những hào hùng uất hận gối lên nhau
Kẻ thức tỉnh ngu ngơ nhìn nắng mới:
"Ta làm gì cho hết nửa đời sau?"...

Tháng 3/77

*
*     *
Sao Gác Gươm Thiêng Ngủ Bên Đường 
Lê Khắc Anh Hào - Sĩ Phú
*
*
*     *
Thề Non Nước 
Tản Đà - Huyền Châu
Thề Non Nước
Nước non nặng một lời thề,
Nước đi đi mãi, không về cùng non.

Nước non hội ngộ còn luôn,
Bảo cho non chớ có buồn làm chi.

Nhớ lời nguyện nước thề non,
Nước đi chưa lại, non còn đứng không.
Non cao những ngóng cùng trông,
Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày.

Nước kia dù hãy còn đi,
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui.
Nghìn năm giao ước kết đôi,
Non non nước nước chưa nguôi lời thề.

*
*     *
Một Cuộc Đời Oanh Liệt
Nguyễn Chí Thiện - HC Gió Đông
*
*     *
Mẹ, Giọt Lệ Cuối Cùng
Tran Quan Long - Mai Hương, Sĩ Phú, Nguyễn T Thành
*
*     *
Tống Biệt Hành 
Thâm Tâm - Huyền Châu

*
*     *
Góp Thơ 
Thường Quán - Mai Hương 
*
 
*
*     * 
Đường Tổ Quốc Quang Trung Giục Trống 
Lê Khắc Anh Hào - Trọng Khôi 
*
*     *
Cuộc Chiến Đấu Này 
Nguyễn Chí Thiện - HC Gió Đông 
*
*
*     *

 1. Mười Năm Mơ Bóng Cờ Bay
Linh Linh Ngọc - Sĩ Phú
2. Ta Làm Gì Cho Hết Nửa Đời Sau
Cao Tần - Trọng Khôi
3. Sao Gác Gươm Thiêng Ngủ Bên Đường
Lê Khắc Anh Hào - Sĩ Phú
4. Thề Non Nước
Tản Đà - Huyền Châu
5. Một Cuộc Đời Oanh Liệt
Nguyễn Chí Thiện - HC Gió Đông
6. Mẹ, Giọt Lệ Cuối Cùng - Tran Quan Long
Mai Hương, Sĩ Phú, Nguyễn T Thành
7. Tống Biệt Hành
Thâm Tâm - Huyền Châu
8. Góp Thơ
Thường Quán - Mai Hương
9. Đường Tổ Quốc Quang Trung Giục Trống
Lê Khắc Anh Hào - Trọng Khôi
10. Cuộc Chiến Đấu Này
Nguyễn Chí Thiện - HC Gió Đông

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire