mardi 29 mai 2018

Giải Ảo Thời Sự - Nguyễn-Xuân Nghĩa

 
Giải Ảo Thời Sự 18/05/28 - Phần 1: Ý khủng hoảng - Liên Âu ngỡ ngàng 
*
*     *
Giải Ảo Thời Sự 18/05/28 - Phần 2: Nước Đức tai hại 
*
*     *
Giải Ảo Thời Sự 18/05/28 - Phần 3: Liên bang Nga dưới ống kính CAATSA

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire