dimanche 27 mai 2018

Thi Ca Yêu Nước

 
Thi Ca Yêu Nước-TÔ THÙY YÊN những vần thơ viết bằng máu
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: PHAN VĂN HƯNG-tiếng hát xé lòng
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *

Thi Ca Yêu Nước-HOÀNG THI THƠ rước tình về với quê hương
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước-Cao Tần: Lời Kinh Của Người Cuồng Sĩ
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *
THI CA YÊU NƯỚC: HƠI THỞ LẠC HỒNG
Hải Sơn – Minh Nguyệt trình bày
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước-Lam Phương dòng nhạc Miền Nam mến yêu
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Hơi Thở Lạc Hồng (Phần 2)
Hải Sơn – Minh Nguyệt trình bày
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước- Hơi Thở Lạc Hồng (Phần 3)
GS Ngô Quốc Sĩ biên soạn-Minh Nguyệt và Hải Sơn.trình bày
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Hơi Thở Lạc Hồng (Phần 4)
GS Ngô Quốc Sĩ biên soạn-Minh Nguyệt và Hải Sơn.trình bày
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Hơi Thở Lạc Hồng (Phần 5)
GS Ngô Quốc Sĩ biên soạn-Minh Nguyệt và Hải Sơn.trình bày
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước - Thi Ca Dân Gian Chống Chế Độ
Ngô Quốc Sĩ - Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước-Cơn Mửa Vào Mặt Bọn Cú Vọ
Ngô Quốc Sĩ - Minh Nguyệt, Hải Sơn trình bày
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước-Dương Thiệu Tước, Quê Hương Mỹ Miều
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: LỜI KINH VŨNG ÁNG
Tác giả: Ngô Quốc Sĩ - Minh Nguyệt và Hải Sơn trình bày
Radio DLSN

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire