dimanche 27 mai 2018

Thi Ca Yêu Nước

 
Thi Ca Yêu Nước-TÔ THÙY YÊN những vần thơ viết bằng máu
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: PHAN VĂN HƯNG-tiếng hát xé lòng
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN
*
*     *

Thi Ca Yêu Nước-HOÀNG THI THƠ rước tình về với quê hương
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày
Radio DLSN

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire