lundi 14 mai 2018

Nhạc truyện

 
Một cuộc trả thù - T/g: Phương Lan-Kiều Loan & Chân Như trình bày 
Chương trình Nhạc truyện daiphatthanhvietnam 
*
*     *
Nhạc truyện: Khi mùa dứt chiến chinh – Gọi người tôi thương 
Kiều Loan & Chân Như trình bày 
*
*     *
Biển mặn - T/g: Phong Thu-Kiều Loan & Chân Như trình bày 
*
*     *
Nhạc truyện-Hơn cả mùa xuân-Ngôi nhà bện kia sông 
Kiều Loan & Chân Như trình bày
*
*     *
Sóng Vổ Cao Nguyên
Huỳnh Văn Phú - Kiều Loan & Chân Như trình bày
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Mênh mang mùi biển mặn
Tác giả: Tường Thúy-Kiều Loan & Chân Như trình bày
daiphatthanhvietnam

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire