vendredi 4 mai 2018

Tưởng Niệm Quốc Hân Năm Thứ 40

Aucun texte alternatif disponible. 
40 năm quốc hận: Bích Trâm phỏng vấn Carina Hoàng, chủ biên "Thuyền Nhân" (P1)
*
*     *
40 năm quốc hận: Bích Trâm phỏng vấn Carina Hoàng, chủ biên "Thuyền Nhân" (P2)
*
*     *
Tưởng Niệm Quốc Hân Năm Thứ 40 - Thắp Nến Tưởng Niệm
*
*     *

Tưởng Niệm Quốc Hân Năm Thứ 40 - Tôi Là Người Việt Nam
*
*     *
Tưởng Niệm Quốc Hân Năm Thứ 40 - Anh Giải Phóng Tôi, hay Tôi Giải Phóng Anh?
*
*     *
Tưởng Niệm Quốc Hân Năm Thứ 40 - Việt Nam Tôi Đâu?
*
*     *
Tưởng Niệm Quốc Hân Năm Thứ 40 Quê Hương Khóc Người Ở Lại
*
*     *
Tưởng Niệm Quốc Hân Năm Thứ 40 - Mơ Về Quê Tôi
*
*     *
Tưởng Niệm Quốc Hân Năm Thứ 40 - Hẹn Một Ngày Về

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire