mercredi 29 septembre 2021

Đọc Truyện


  
Thương Quá Anh Lính Nghĩa Quân 
T/g: Phạm Đào Nguyên-Hoàng Tín diễn đọc 
*
*     *
Người lính chết trẻ (Phần 1)
Người lính chết trẻ Phần 2)- Tác giả Phùng Annie Kim 
Kiều Loan và Đoàn Trọng Hiếu thực hiện Audio 
Đơn Vị Cũ Chiến Trường Xưa (DVCCTX) 
*
*     *
Cô Giáo Ngụy - T/g: Thần Long-Nam Phong & Phương Dung diễn đọc
*
*     *
Chuyện Người Vợ Tù Cải Tạo 
T/g: Hoàng Yến-Nam Phong & Phượng Dung diễn đọc
*
*     *
Tình Bạn củ khoai và cái Chết
Tác giả Huỳnh Văn Phú
Thanh Phương diễn đọc
*
*     *
Đời Lính và Bi Hài Kịch 30-4
Tác giả Nguyễn Đăng Hòa
Thanh Phương Diễn đọc
*
*     *
- Trên Vòm Trời Lửa Đạn-VĩnhHiếu 
- Thằng Cối Minh-Đoàn Trọng Hiếu 
Kiều Loan và Đoàn Trọng Hiếu thực hiện - Audio Đơn Vị Cũ Chiến Trường Xưa (DVCCTX)
*
*     *
Sóng Vổ Cao Nguyên Huỳnh Văn Phú 
Kiều Loan & Chân Như trình bày - daiphatthanhvietnam

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire