vendredi 17 juin 2016

Khánh Thành An Vị Tượng Đức Thánh Trần

 
Khánh Thành An Vị Tượng Đức Thánh Trần P1 

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh về buổi Lễ Mừng Ngày Khánh Thành An Vị Tượng Đức Thánh Trần Phát Động Phong Trào Toàn Dân Quật Khởi vào sáng Chủ Nhật ngày 12 tháng 6 năm 2016 trước Tượng Đài Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, trên Đại Lộ Bolsa, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
*
*     *
Khánh Thành An Vị Tượng Đức Thánh Trần P2 
*
*     *
Khánh Thành An Vị Tượng Đức Thánh Trần P2

*
*     *
LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO ON JUNE 12.2016 AT WESTMINSTER CALIFORNIA.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire