mercredi 22 juin 2016

Hạ Xưa

http://gachongthamviethung.com/wp-content/uploads/2016/04/phuong2.jpg 
Đường Phượng Bay 
Bích Huyền trình bày
*
*     *
Cánh Phượng Hồng Thưở Xưa 
Nhạc Anh Bằng-Trình bày Đặng Thế Luân
*
*     *
Phượng Vĩ Tác giả: 
Vũ Thanh-Trình bày: Hồ Hoàng Yển

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire