lundi 21 mars 2022

Phạm Duy và những Tác phẩm

Phạm Duy là một nhạc sĩ sáng tác mãnh liệt về khắp các mặt của cuộc đời, nhưng lại luôn luôn nhắc đến cái chết, tuồng như ông thấy chết cũng là một hình thái biểu hiện sự sống. Ngay từ khi còn rất trẻ, trong khi say sưa viết lên cái khí thế bừng bừng đánh quân ngoại xâm giữa thời điểm 1945, ông cũng đã mường tượng đến sự chết rồi. Ông vừa viết xong bài Xuất Quân lẫm liệt Ngày bao hùng binh tiến lên thì đã nghĩ ngay đến hình ảnh ma quái của những Chiến Sĩ Vô Danh


Những Ca Khúc Có Hình Ảnh Của Cái Chết - NS: Phạm Duy
*
*     *
Phạm Duy - Những Ca Khúc Đầu Tiên
*
*     *
Tình Ca Quê Hương - Phạm Duy
*
*     *
Ba nhạc phẩm về vợ chồng quê của NS Phạm Duy: 
Vợ Chồng Quê - Tình Nghèo - Hò Lơ
*
*     *
Mười Bài Hương Ca - Phạm Duy
*
*     *
Dân Ca Kháng Chiến - Phạm Duy
*
*     *

Hành Khúc Kháng Chiến - Phạm Duy
*
*     *
Xã Hội Ca - NS: Phạm Duy
*
*     *
Mười Bài Bình Ca - Phạm Duy
 
Nguồn:   DiPiTi Nguyen

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire