lundi 21 mars 2022

Phạm Duy và những Tác phẩm II

Lề lối soạn mười bài hát liên tục cho một vấn đề mà tôi đẻ ra với MƯỜI BÀI TÂM CA lúc này, được tiếp tục với MƯỜI BÀI TÂM CA, MƯỜI BÀI BÌNH CA, MƯỜI BÀI BÉ CA, MƯỜI BÀI NỮ CA, MƯỜI BÀI TỤC CA, MƯỜI BÀI ÐạO CA v.v... (NGỤC CA -- phổ thơ Nguyễn Chí Thiện -- soạn ra sau này thì phải tới hai mươi bài). Tôi cũng nhớ là trước đây có đọc cuốn sách MƯỜI ÐIỀU TÂM NIỆM của Hoàng Ðạo. TÂM CA cũng có thể là những bài hát tâm niệm, nghĩa là nó đi tới luân lý nữa. 

Nhưng trước khi đó, để dẫn tới mười bài hát nói thẳng vào cái xã hội nát tan trước mặt trong thời đại này, tôi có một lời kêu than của tôi, qua bài TÔI CÒN YÊU TÔI CỨ YÊU (Saigon-1964). 


Mười Bài Tâm Ca và Tôi Còn Yêu Tôi Cứ Yêu - Phạm Duy
*
*     *
Mười Bài Nữ Ca - Phạm Duy
*
*     *
Bé Ca - Phạm Duy
*
*     *
Mười Bài Rong Ca - Phạm Duy
*
*     *
Mười Bài Đạo Ca - Phạm Duy
*
*     *
Mười Bài Thiền Ca - Phạm Duy
*
*     *
Trường Ca Hàn Mặc Tử - Phạm Duy
*
*     *
  
Trường Ca Mẹ Việt Nam (Toàn bộ Trường Ca và lời giới thiệu của NS Phạm Duy - Thâu trước 1975) 
*
*     *
 
Trường Ca Con Đường Cái Quan (Toàn bộ Trường Ca và lời giới thiệu của NS Phạm Duy - Thâu trước 1975)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire