samedi 11 mars 2017

Thi Ca Yêu Nước

 
THI CA YÊU NƯỚC: HƠI THỞ LẠC HỒNG 
GS Ngô Quốc Sĩ biên soạn-Minh Nguyệt và Hải Sơn.trình bày
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Hơi Thở Lạc Hồng (Phần 2)
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước- Hơi Thở Lạc Hồng (Phần 3)
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Hơi Thở Lạc Hồng (Phần 4)
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Hơi Thở Lạc Hồng (Phần 5)
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước - Hoa Xấu Hổ Thay Người 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Bình Ngô Đại Cáo, Tuyệt Phẩm Thi Ca Chống Ngoại Xâm 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước Bình Ngô Đại Cáo, Tuyệt Phẩm Thi Ca Chống Ngoại Xâm (2) 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước Bình Ngô Đại Cáo, Tuyệt Phẩm Thi Ca Chống Ngoại Xâm (3) 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Di chúc Trần Nhân Tông sứ điệp cứu nguy tổ quốc

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire