lundi 13 mars 2017

côn an - côn đồ đàn áp, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ

côn an - côn đồ đàn áp, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ

Sưu tập tài liệu ảnh của Danlambao
"Nếu đây là những người phụ nữ của mấy chục năm về trước, chắc hẳn họ sẽ là những huyền thoại mẹ, người mẹ cầm súng, cô gái vót chông, cô gái mở đường, cô gái Lam Hồng, o du kích nhỏ... và được ca ngợi như những thánh nữ bất tử trong sự nghiệp cách mạng của “đảng ta”. Ngày hôm nay sau "giải phóng", họ đã bị giải phóng ra khỏi kiếp người và bị cộng sản hành hạ, đối xử không thua gì súc vật..."
http://danlambaovn.blogspot.com/…/suu-tap-tai-lieu-anh-con-…
*
*     *


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire