dimanche 19 mars 2017

Chuyện Đọc

 http://i64.tinypic.com/wbvpz8.jpg
Từ Bồng Sơn đến Eo Gió Kontum & Trận chiến trên cầu Bến Đá của TĐ9TQLC 
ĐVCCTX – Đoàn Trọng Hiếu & Kiều Loan trình bày

*
*     *
Con Đường Lá Đã Chọn - 
Tealan Minh Tuyết - Kiều Loan và Đoàn Trọng Hiếu thực hiện 
Audio Đơn Vị Cũ Chiến Trường Xưa

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire