dimanche 26 mars 2017

Những đứa con của mẹ (sáng tác Việt Dzũng)


Những đứa con của mẹ (sáng tác Việt Dzũng) 
Asia Golden 3 - Hùng Ca Sử Việt 2 ( giòng nhạc Việt Dzũng và Nguyệt Ánh )(2013) 
Mẹ lỡ sinh ra thằng con đi bộ đội
Con đem quân về đấu tố mẹ cha
Mẹ lỡ sinh ra thằng con theo Cộng Hoà
Đời lao tù giữa những người cùng màu da
Mẹ lỡ sinh ra thằng con đi bán nước
Dâng hiến quê nhà cho nanh vuốt ngoại bang
Mẹ lỡ sinh ra thằng con đi giết mướn
Thân xác da vàng giờ phơi đầy những nghĩa trang

Ôi...Mẹ Việt Nam ôi đớn đau cho Mẹ
Những đứa con của mẹ
Đứa đã thân tàn, đứa đã tim khô
Ôi...Mẹ Việt Nam ôi xót thương cho Mẹ
Hồn mẹ hóa đá giữa muôn trùng hư hao

Mẹ lỡ sinh ra thằng con tên tị nạn
Con sang xứ lạ chối bỏ quê hương
Mẹ đã ra đi thuyền mẹ gặp hải tặc
Giờ lại lưu lạc chốn nào giữa đại dương

Mẹ hãy xin thêm những thằng con tên phục quốc
Con sẽ trở về dành lại quê hương
Rồi một nào con đưa Mẹ về nước
Mẹ sẽ thôi buồn những người con đã về đây...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire