samedi 11 mars 2017

Thi Ca Yêu Nước III

 
Thi Ca Yêu Nước- Việt Dzũng, Tiếng Hót Chim Sơn Ca 
Tác giả: Ngô Quốc Sĩ - Minh Nguyệt và Hải Sơn trình bày
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước- Anh Bằng, Con Tim Việt Nam Nồng Ấm
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước-TRẦN TRUNG ĐẠO NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG RAY RỨT
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Xuân Điềm, Dòng Nhạc Đấu Tranh Tuôn Tràn Trên Lửa Máu 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: NGUYỄN ĐỨC QUANG TIẾNG HÁT VỠ ĐẤT 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước - TRÚC HỒ LỜI KINH VIỆT NAM 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước - NAM LỘC NGƯỜI NHẠC SĨ CỦA QUÊ HƯƠNG BỎ LẠI 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước - HÀ HUYỀN CHI MỘT LỜI THỀ SẮT 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước - Hãy Trả Lại Món Nợ Dân Tộc
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước - Huế: Nỗi Nhớ Khôn Nguôi
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước- TỪ VIỆT KHANG ĐẾN VIỆT HƯNG 
Ngô Quốc Sĩ – Hải Sơn & Minh Nguyệt trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire