samedi 11 mars 2017

Thi Ca Yêu Nước II

 
Thi Ca Yêu Nước: Hơi Thở Lạc Hồng (Thời Thực Dân Đô Hộ) 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: HỒ TRƯỜNG TÂM SỰ U UẤT CỦA NHÀ CÁCH MẠNG BẤT ĐẮC CHÍ 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Thi Ca Dân Gian Chống Chế Độ 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước Thi Ca Dân Gian Chống Chế Độ (P2) 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Cơn Mửa Vào Mặt Bọn Cú Vọ 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Cảm Tạ Miền Nam 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước - LỜI KINH TỪ NGỤC TỐI 
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: Bà mẹ trẻ xuống đường 
Thơ: Lê Tạo - Nhạc: Ngô Thanh Nam - Trình bày: Mỹ Khanh 

Người Mẹ trẻ xuống đường
Có những người mẹ trẻ
Xuống đường vì môi trường
Cho tương lai con cháu
Cho Việt Nam yêu thương
Người mẹ trẻ xuống đường
Vì biển xanh, tôm, cá
Trong lòng nghe rất lạ
Thôi thúc tiếng tương lai
Giữa răn đe, ngăn cản
Lòng phẳng lặng như tờ
Giơ cao tay, sang sảng:
Trả biển xanh cho tôi!
Tiếng chân người rầm rập
Áo xanh lẫn áo vàng
Vung tay, nện và đập
Người mẹ ngã xuống đường
Nghe tiếng gầm của thú
Xôn xao chân đạp lên
Hận thù từ đâu tới?
Máu chảy … giữa bình yên
Người mẹ trẻ đứng dậy
Đưa tay vuốt máu mình
Vết máu dài trên mặt
Lăn xuôi như lời kinh …..
Tâm vẫn lành như nước:
Vì con tôi, con anh
Vì tương lai đất nước
Vì trời rộng, biển xanh
Cho con tôi hơi thở
Cho tuổi ngọc con anh
Hãy làm người tử tế
Một con dân Việt Nam ….
Tiếng la hét hận thù
Xô người mẹ lên xe
Chở đi đâu? Ai biết
Lòng trời già xót xa
Âm vang vẫn còn đó
Nghe vọng về từ xa …
Hãy làm người tử tế
Hãy vì một biển xanh
Hãy nghe tuổi thơ khóc...
Vì con tôi, con anh
Vì những ngày phía trước
Vì tương lai Việt Nam ….

Lê Tạo; ngày của Mẹ 2016
*
*     *
Thi Ca Yêu Nước: LỜI KINH VŨNG ÁNG

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire