mardi 27 juin 2023

Nửa Hồn Xuân Lộc - Nguyễn Phúc Sông Hương

Trong ít ỏi những nhà thơ viết về cuộc chiến Việt Nam, ngoài Nguyễn Bắc Sơn, Cũng như người lính làm thơ Trạch Gầm, Nguyễn Phúc Sông Hương (NPSH) là một trong những nhà thơ được chúng ta nhắc đến nhiều …, một trong những lý do: đó là ông đã có những bài thơ nói lên cuộc chiến cam go nhưng rất anh dũng & bi tráng của người lính VNCH trong những ngày tàn cuộc chiến, chẳng hạn như “Nửa Hồn Xuân Lộc” hay “Tháng Tư… Lính không cần hớt tóc.”
Tuy nhiên, NPSH không chỉ viết những bài thơ ấy, ông còn viết rất nhiều bài thơ khác, dọc dài theo những cuộc hành quân chạm địch suốt cuộc chiến Việt Nam. Những bài thơ ấy nói lên ý chí sắt đá, hào hùng cũng như trái tim thơm ngát tình người của tác giả nói riêng, và của người lính miền Nam VN nói chung.
Hơn thế nữa, thơ của NPSH còn chất chứa bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của tuổi thanh xuân. Và cuối cùng, chúng ta không thể quên những bài thơ tù và những bài thơ nơi hải ngoại của ông.
Tác giả NPSH sinh ngày 2/1/1941. Nhập ngũ Khóa 12 SQ trừ bị Thủ Đức năm Ông 20 tuổi.Ra trường, tác giả NPSH được phân công về Sư đoàn I, phòng Tâm Lý Chiến.
(TamAn Nguyễn)
Nửa Hồn Xuân Lộc - thơ: Nguyễn Phúc Sông Hương-nhạc & trình bày: Nguyễn Hữu Tân
*
*     *
Vợ đi thăm nuôi Chồng - Thơ: Nguyễn Phúc Sông Hương
Nhạc & trình bày: Nguyễn Văn Thành
*
*     *
KỶ NIỆM NGÀY QL/VNCH lần thứ 58:19-6-2023 VỚI TÁC GIẢ "NỬA HỒN XUÂN LỘC": NGUYỄN PHÚC SÔNG HƯƠNG

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire