vendredi 9 juin 2023

Minh Đức Hoài Trinh: kiếp nào có yêu nhau

 
Minh Đức Hoài Trinh: kiếp nào có yêu nhau
Mai Hoa (SBS)

Kiếp nào có yêu nhau và Đừng bỏ em một mình, và Ai trở về xứ Việt là những sang tác thơ của bà đã được ngân nga qua nhiều thế hệ người Việt Nam trong các thời kỳ khác nhau trong các nét nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy với hai sáng tác đầu đầy tính văn học lãng mạn và sang tác sau đầy khắc khoải đớn đau với quê hương và than phận người Việt Nam qua phần nhạc của nhạc sĩ Phan Văn Hưng

*
*     *
Kiếp Nào Có Yêu Nhau 
Phạm Duy, phổ Thơ Minh Đức Hoài Trinh-Hạt Sương Khuya trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire