dimanche 7 mai 2023

Nhớ lại những hình ảnh sau ngày 30/4/1975

Những con thuyền ngơ ngác ra khơi sau 30/4/75 

 

 

 

Vietnamese Boat People - Thuyền nhân VN 

Vietnamese Boat People - Thuyền nhân VN
Vietnamese Boat People – Thuyền nhân VN
Vietnamese Boat People - Thuyền nhân VN
Vietnamese Boat People – Thuyền nhân VN
USS Ranger CV61 rescues 138 Vietnamese boat people from the South China Sea on March, 20, 1981
USS Ranger CV61 rescues 138 Vietnamese boat people from the South China Sea on March, 20, 1981
Vietnamese refugees come alongside USS White Plains (AFS-4) in 1979
Vietnamese refugees come alongside USS White Plains (AFS-4) in 1979
Crewmen from the guided missile cruiser USS FOX (CG-33) hoist a female Vietnamese refugee overcome by exhaustion aboard.
Crewmen from the guided missile cruiser USS FOX (CG-33) hoist a female Vietnamese refugee overcome by exhaustion aboard.
Crewmen from the USS FOX (CG-33) prepare to hoist a female Vietnamese refugee aboard the guided missile cruiser.
Crewmen from the USS FOX (CG-33) prepare to hoist a female Vietnamese refugee aboard the guided missile cruiser.
Vietnamese refugees rest in their boat, as the guided missile cruiser USS FOX (CG-33) (not visible) comes alongside
Vietnamese refugees rest in their boat, as the guided missile cruiser USS FOX (CG-33) (not visible) comes alongside
Vietnamese refugees rest in their boat, as the guided missile cruiser USS FOX (CG-33) (not visible) comes alongside
Vietnamese refugees rest in their boat, as the guided missile cruiser USS FOX (CG-33) (not visible) comes alongside
Vietnamese refugees rest as crewmen aboard the guided missile cruiser USS FOX (CG-33) give them something to drink.
Vietnamese refugees rest as crewmen aboard the guided missile cruiser USS FOX (CG-33) give them something to drink.
Port bow view of a boat filled with Vietnamese refugees, as the guided missile cruiser USS FOX (CG-33) (not visible) comes alongside
Port bow view of a boat filled with Vietnamese refugees, as the guided missile cruiser USS FOX (CG-33) (not visible) comes alongside
Vietnamese Boat People - Thuyền nhân VN
Vietnamese Boat People – Thuyền nhân VN
THE BOAT PEOPLE OF VIETNAM The fall of Saigon to Communist North Vietnam April 30th
THE BOAT PEOPLE OF VIETNAM The fall of Saigon to Communist North Vietnam April 30th
THE BOAT PEOPLE OF VIETNAM The fall of Saigon to Communist North Vietnam April 30th - Thuyền nhân tỵ nạn người Việt trên đảo Pulau Bidong, Malaysia, sau khi miền Nam sụp đổ vào tay CS Bắc VN ngày 30-4-1975
THE BOAT PEOPLE OF VIETNAM The fall of Saigon to Communist North Vietnam April 30th – Thuyền nhân tỵ nạn người Việt trên đảo Pulau Bidong, Malaysia, sau khi miền Nam sụp đổ vào tay CS Bắc VN ngày 30-4-1975
THE BOAT PEOPLE OF VIETNAM The fall of Saigon to Communist North Vietnam April 30th
THE BOAT PEOPLE OF VIETNAM The fall of Saigon to Communist North Vietnam April 30th
THE BOAT PEOPLE OF VIETNAM The fall of Saigon to Communist North Vietnam April 30th. Thuyền nhân VN tại Hong Kong
THE BOAT PEOPLE OF VIETNAM The fall of Saigon to Communist North Vietnam April 30th. Thuyền nhân VN tại Hong Kong
The Fall of SAIGON - Escape from Vietnam - Trốn thoát khỏi VN
The Fall of SAIGON – Escape from Vietnam – Trốn thoát khỏi VN
Fall of Saigon 1975 - South Vietnamese refugees
Fall of Saigon 1975 – South Vietnamese refugees
Fall of Saigon 1975 - Vietnamese refugees - Mike Baxter Collection
Fall of Saigon 1975 – Vietnamese refugees – Mike Baxter Collection
Fall of Saigon 1975 - USS Midway - Vietnamese refugees - Mike Baxter Collection
Fall of Saigon 1975 – USS Midway – Vietnamese refugees – Mike Baxter Collection
Fall of Saigon 1975 - USS Midway - Vietnamese refugees - Mike Baxter Collection
Fall of Saigon 1975 – USS Midway – Vietnamese refugees – Mike Baxter Collection
Fall of Saigon 1975 - USS Midway - Vietnamese refugees - Mike Baxter Collection
Fall of Saigon 1975 – USS Midway – Vietnamese refugees – Mike Baxter Collection
The Fall of Saigon, Vietnam in April, 1975
The Fall of Saigon, Vietnam in April, 1975
The Fall of Saigon, Vietnam in April, 1975
The Fall of Saigon, Vietnam in April, 1975
The Fall of Saigon, Vietnam in April, 1975
The Fall of Saigon, Vietnam in April, 1975
Fall of Saigon - Vietnamese refugees
Fall of Saigon – Vietnamese refugees
Fall of Saigon 1975 - Vietnamese refugees
Fall of Saigon 1975 – Vietnamese refugees
Fall of Saigon 1975 - Rescuing Vietnamese refugees
Fall of Saigon 1975 – Rescuing Vietnamese refugees
Australia 1979 - Vietnamese refugees
Australia 1979 – Vietnamese refugees
U1959960
 U1959960
U1959960-16
 U1959960-16
42-16305222
 42-16305222
42-16305218
 42-16305218
0000167703-001
 0000167703-001
0000167703-002
 0000167703-002
U1959960A - Tung An freighter with 2,700 Vietnamese refugees
 U1959960A – Tung An freighter with 2,700 Vietnamese refugees
42-16305219
 42-16305219
42-16305220
 42-16305220
42-16305215
 42-16305215
U7955UNI
 U7955UNI
[★]
42-16305221
 42-16305221
0000167605-003
 0000167605-003
[★]
BE046061
 BE046061
0000167605-004
 0000167605-004
0000167605-005
 0000167605-005
[★]
42-19041855
 42-19041855
[★]
0000167605-001
 0000167605-001
[★]
0000167605-002
 0000167605-002
42-19041853
 42-19041853
0000167605-008
 0000167605-008
0000167605-010
 0000167605-010
0000167605-012
 0000167605-012
0000167605-011
 0000167605-011
0000167605-006
 0000167605-006
0000167605-007
 0000167605-007
0000167605-009
 0000167605-009
BE045969
 BE045969
42-20341912
 42-20341912
BE046038
 BE046038
A young Vietnamese refugee resting at the Pulan Bidong refugee camp in Malaysia.
Nguồn: Mạnh Hải (Manh Hai Flickr)
*
*     *

The Fall of Saigon in 1975

1975 - Fall of Saigon

VIETNAM 1975 - The Last Retreat & Evacuation

 

 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire