lundi 15 mai 2023

Mẹ - Thúy Nga CD146

TNCD146 - Mẹ - Volume 1 là album thứ 132, thuộc thể loại nhạc trữ tình do trung tâm Thuý Nga thực hiện và phát hành. Tất cả bài hát trong CD này đã được trình bày trong chương trình Paris By Night 40 - Mẹ. 

Mẹ - Thúy Nga CD146 - P1
*
*     *
Mẹ - Thúy Nga CD146 - P2  


 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire