jeudi 18 mai 2023

Cây Đa Bến Cũ - TNCD268

TNCD268 - Cây Đa Bến Cũ là album thứ 252, thuộc thể loại nhạc quê hương, nhạc trữ tình do trung tâm Thúy Nga phát hành. Album bao gồm toàn bộ các ca khúc được trình bày trong Paris By Night 59 - Cây Đa Bến Cũ.
 
Cây Đa Bến Cũ - P1  

 
*
*     *
Cây Đa Bến Cũ - P2  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire