lundi 25 juillet 2022

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC! Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh

 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC!

Giáo Sư ,Khoa Học Gia Không Gian,
Cựu Tư Lệnh Không Lực Việt Nam Cộng Hòa
Thầy Nguyễn Xuân Vinh
Đã vĩnh viễn  "Theo Ánh Tinh Cầu" bay vào lòng ĐẠI NGÃ., lúc 2 giờ 49 phút, ngày 23 tháng 7 năm 2022, tại Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.
Hưởng Thọ 92 Tuổi.

 

Vào khoảng năm 1956_1957 Thầy Nguyễn Xuân Vinh dạy tại Trung Hoc Võ Tánh NhaTrang, Đệ nhị cấp. Lúc bấy giờ tôi học lớp đệ lục, đệ ngũ chỉ thỉnh thoảng thấy Thầy trong văn phòng Giáo sư với bộ đồ vàng không quân, cấp bậc Trung Úy. Niềm mơ ước của bọn trẻ chúng tôi. Và cũng trong thời gian này bài thơ "Tình Hư Ảo" của Thầy đã được lan truyền rộng rải trong đam học sinh Nha Trang.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire