dimanche 3 juillet 2022

Thơ: Trần Thục Vũ

- Ơi Em Bé Việt Nam
Ta với Đời - Trần Thục Vũ-Tâm An
Tình Thư Cho Em từ Suối Đồng Tre
Tự Thú Trong Đêm
Vực Tối


Ơi Em Bé Việt Nam - Thơ: Trần Thục Vũ-Tâm An diễn ngâm

 
*
*     * 

Ta với Đời - Trần Thục Vũ-Tâm An
*
*     *
Tình Thư Cho Em từ Suối Đồng Tre - Trần Thục Vũ-Tâm An
*
*     *
Tự Thú Trong Đêm - Trần Thục Vũ-Tâm An
*
*     *
Vực Tối - Trần Thục Vũ-Tâm An

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire