mardi 27 juillet 2021

Lời nguyện trong không của Nguyễn Mạnh Côn

Xuất xứ truyện ngắn Lời nguyện trong không của Nguyễn Mạnh Côn 
Lời nguyện trong không là một truyện ngắn của Nguyễn Mạnh Côn được phổ biến rộng rãi trên Net. Người đọc chỉ biết xuất xứ truyện này trong cuốn “NHỮNG TRUYỆN NGẮN HAY NHẤT CỦA QUÊ HƯƠNG CHÚNG TA” do nhà xb Sóng thực hiện năm 1973.
 Đọc truyện Lời nguyện trong không 
Truyện này xuất hiện đầu tiên trên bán nguyệt san Chính Văn Xuân Nhâm Tý số 2&3 tháng 2-72.. Chính Văn là tạp chí hiện diện trong năm 1971 và 1972, vào thời gian chiến cuộc leo thang lên cao độ. Hướng đi của tạp chí là: Tờ báo của những suy tư và xúc động trẻ.
 Chúng tôi tự hỏi nếu không có Chính Văn, liệu chúng ta có được một truyện ngắn hay nhất của quê hương chúng ta hay không. 
Nó ra đời trong khi các báo văn học nghệ thuật như Khởi Hành, Vấn Đề phải bị bức tử vì ảnh hưởng của chiến cuộc… Với nhà văn Nguyễn Mạnh Côn là chủ nhiệm kiêm chủ bút. Thời kỳ đầu có Vũ Dzũng là thơ ký tòa soạn, đến Nguyễn Đạt chỉ võn vẹn một số (Số 6 bộ mới) với một bài mạt sát nhà thơ Nguyễn Tôn Nhan thậm tệ. Sau đó là nhà văn Trân Phong Giao 
Những sáng tác đi trong tạp chí là những sáng tác chọn lọc, của những tác giả mà chúng tôi ghi lại từ bìa báo chứ không từ trang trong vì quá nhiều, đánh máy mỏi tay như Nguyễn Mạnh Côn, Mai Thảo, Nguyễn Dình Toàn, Thanh Tâm Tuyền, Võ Phiến, Bưu Ý, Dương Nghiễm Mậu, Nhã Ca, Lãng Nhân, Túy Hồng, , Nguyễn văn Xuân, Lê văn Siêu, Đặng Trần Huân, Đỗ Tấn, Mai Trung Tĩnh, Hoàng Hải Thủy, Mường Mán, Kinh Dương Vương, Trần Hoài Thư. 
 
Một tóe lửa, một vòng đen * Nguyễn Mạnh Côn | thân tri 
 
LỜI NGUYỆN TRONG KHÔNG. 
Nguyễn Mạnh Côn. Người đọc: Thái Hoàng Phi 

Lời nguyện trong không - Nguyễn Mạnh Côn
*
*     *
Nguyễn Mạnh Côn – Đem tâm tình viết lịch sử - LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ - Hải Ngoại  Phiếm Đàm 
 
E.E - Emprunt Empreinte - Mượn Dấu Thời Gian: Nguyễn Mạnh Côn (1920 - 1979) 

Nguyễn Mạnh Côn - Sách Truyện Tiểu Thuyết Thư Viện Việt Nam - Vietnamese  Ebooks EPUB PDF 

Nguyễn Mạnh Côn - Sách Truyện Tiểu Thuyết Thư Viện Việt Nam - Vietnamese  Ebooks EPUB PDF 

E.E - Emprunt Empreinte - Mượn Dấu Thời Gian: Nguyễn Mạnh Côn (1920 - 1979)  

* Vương Trùng Dương: Nguyễn Mạnh Côn, Nhà Văn Can Đảm Chọn Cái Chết Trong Tù
 
*  Nguyễn Mạnh Côn, Nhà Văn Miền Nam Tuyệt Thực Chết Trong Tù CS. Viên Linh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire