dimanche 12 janvier 2020

Thăm Mồ Bạn Cũ

L’image contient peut-être : Nam Chu, texteCuối năm nhớ bạn sầu vong quốc
Viếng nghĩa trang buồn thương tiếc ơi...


Thăm Mồ Bạn Cũ
(Tế tao, tế mầy, tế núi sông)

thơ Nguyễn Thanh Khiết | nhạc và trình bày Dzuylynh

một nén tâm hương cho đồng đội
một chén rượu đào dâng núi sông
một cho hào kiệt không đất sống
một cho tổ quốc ở trong lòng
( hàndạlữ.Oct 8.2014 )

Tao rót cho mầy nửa ly thôi
Để nửa kia tế cáo đất trời
Tế thiên hạ, tế người cùng giống...
Tế tao, tế mầy, tế núi sông

Tao nhớ cái ngày ta thua trận
Giặc đuổi sau lưng, pháo nổ bầy
Một cái poncho gói mầy giữa núi
Đất đấp vội vàng lộ cả thây

Ngày nầy năm đó mầy chết trận
Năm đó ngày nầy - tao kẻ thua
Nát áo về thành - thành đã mất
Nhục rửa làm dơ mấy cảnh chùa

Uống đi mầy uống nửa ly thôi
Chia với tao những đắng cay nầy
Mấy mươi năm - cái đời cơm áo
Tao sống còn - nửa tỉnh nửa say...

Chỉ tội thân mầy nằm ở đây
Mả lệch mồ xiêu đã bao ngày
Tấm bia vỏn vẹn hai cây chéo
Nợ nước thù nhà trả hai tay

Thì cứ nằm đây như lúc xưa
Mặc núi, mặc rừng, mặc gió mưa
Mặc nước, mặc non thay tên chủ
Mặc cho trăm họ sống như thừa

Tao rót thêm mầy nửa ly sau
Rải nửa ly nói với núi rừng
Bên mồ người trẻ - xưa chết trận
Bạn cũ về thăm dòng lệ rưng...

Mai mốt nầy nếu có cơ may
Tao đưa mầy lên chỗ gần mây
Có biển xanh gió lùa vách đá
Mặt trời lên rực rỡ ngày ngày

Mầy sẽ thấy bên kia phía biển
Đông lắm bạn bè bỏ xứ đi
Đứa giống con hoang - xin giữa chợ
Thằng như ở chực - chẳng ra gì

Thôi kệ - nằm đây giữ dùm tao
Một cái giang sơn thấm máu đào
Một đời lá cờ vàng ba sọc đỏ
Mấy đời vì nó - mấy đời đau


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire