mardi 21 janvier 2020

Tác giả của Hồi ký 'Thép Đen', ông Đặng Chí Bình

Tôi dám phê phán cả CIA 'dù họ ghét tôi'

Tác giả bộ Hồi ký Thép Đen, cựu điệp báo viên của Việt Nam Cộng Hòa thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Đặng Chí Bình, chia sẻ về cuộc đời và số phần làm 'tình báo' của mình với những 'chuân chuyên', 'khó khăn' và 'thiệt thòi' trong nghề.
Bình luận về những hạn chế của CIA khi đào tạo những người như ông trong thời gian đầu của cuộc chiến Việt Nam những năm cuối 1950 và đầu 1960, tác giả Hồi ký Thép Đen, hay điệp viên với bí số X20

*
*     *
Điệp viên Việt Nam Cộng hòa đánh giá đối thủ
BBC Tiếng Việt
Cựu Điệp báo viên của Việt Nam Cộng hòa từ thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm bình luận, đánh giá về các nhà tình báo của đối phương từ Bắc Việt Nam, trong đó có các nhân vật như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo, Ba Quốc Đặng Trần Đức v.v... 
*
*     *
Tương lai của Đảng CSVN sẽ thế nào?
BBC Tiếng Việt
Tác giả của Hồi ký 'Thép Đen', ông Đặng Chí Bình, một cựu điệp báo viên của Việt Nam Cộng Hòa từng có 18 năm tù trong các nhà tù và trại cải tạo ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1962, bình luận về Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12 và 'tương lai' của Đảng này.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire