jeudi 6 mai 2021

Tao gánh Mày về

Thumbnail 
*
*     *
Thumbnail 
Tấm hình này chụp ngày 16/4/1975. Vỏn vẹn 14 ngày sau, thì quê hương rơi vào tay giặc.

Tao gánh Mày về
Tụi Tao Gánh Mày Về. Mày bỏ cuộc chơi, khi tuổi vẫn còn xanh
Chiến trường khốc liệt quá, bỏ mày lại cũng không đành
Rừng cao su tơi tả, kiếm tạm một khúc cây
Cột chân tay mày lại, xỏ đòn gánh gánh đi
Biết làm sao bây giờ, lính Dù không bỏ bạn
Có thằng Tây nó chụp hình, thì kệ mẹ nó đi...
Chiến trường đi ai tiếc đời xanh!
Biết đâu ngày mai sẽ đến phiên tao
Vào nửa trăng Lính thường cháy túi
Đạn dược bây giờ còn phải đánh cầm chừng
Kiếm đâu ra băng ca để mày yên giấc ngủ
Gánh mày đi như gánh một con mồi
Mà những thằng thợ săn vừa săn được
Đầu mày chúc xuống đất
Lắc lư theo nhịp đi; Hồn mày ở trên cao,
Có thấy tức cười không?
Ráng chút nữa rồi về với mẹ, ngày xưa mày khóc mẹ ru
Rồi thì mẹ khóc ru mi xuống mồ
À ơi, con ơi à ơi, đây là giấc ngủ ban đầu, mà mẹ ru con
Bên ngoài gió thổi nam man, hai mươi năm trường, mẹ ru con theo tiếng à ơi...
Rồi con lớn khôn, con ra chiến trường... Mẹ khóc hằng đêm.
Tác giả: Quang CauMuoi
*
*     *
*
*     *
TỤI TAO GÁNH MÀY VỀ
 Thơ Quang CauMuoi-Nhạc Vĩnh Điện-Kim Khánh trình bày 
 
*
*     *

Thumbnail

CHIẾN HỮU
Đồi cao rực lửa đạn thù
Xác thân gục ngã viễn du xa vời
Câu thề hẹn ước lứa đôi
Đành theo phận số trôi vào hư không
................................
Mang anh về với người thân
Trọn tình chiến hữu lời nguyền khắc ghi
Mang anh về với tình si
Đau lòng góa phụ đầm đià lệ rơi
Cậu9-S.T.Nguyen 4/2015
Vác Xác Anh -  Sáng tác: Đăng Trình (Hoàng Châu) - Đặng Vi trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire