mardi 4 mai 2021

Album Bốn Phương: Quê Hương Bỏ Lại

http://vedepphatphap.vn/upload/image/201608/20160809091147_52377.jpg 
Quê Hương Bỏ Lại (Tiếng hát Duy Khánh)
*
*     *
Nắng Quê hương hay nắng Quê người 
Tiếng hát: Thanh Thúy
*
*     *
Không đâu bằng quê hương ta 
Tiếng hát: Sơn Ca & Bùi Thiện
*
*     *
Trời quê hương năm tháng vẫn mịt mù
Tiếng hát Sĩ Phú-Anh Huy-Ngoc Hoai Phuong
*
*     *
Xin một vành khăn tang cho người đã chết
Tiếng hát: Thanh Tuyền
*
*     *
Xin nằm xuống trên Quê hương
Tiếng hát: Khánh Ly
*
*     *
Tình ca cho 200 người tử nạn
Tiếng hát: Sĩ Phú
*
*     *
Người Do Thái Da Vàng
Tiếng hát: Julie
*
*     *
Anh Tôi
Tiếng hát: Thanh Thúy
*
*     *
Một ngày rồi lại một ngày
Tiếng hát: Sơn Ca
*
*     *
Mẹ ơi! khi con trở lại
Tiếng hát: Khánh Ly

*
*     *
Album Bốn Phương: Quê Hương Bỏ Lại

 1.Lời giới thiệu & Quê hương bỏ lại
    Mai Hương-Duy Khánh
 2.Nắng Quê hương hay nắng Quê người
    Thanh Thúy
 3.Không đâu bằng quê hương ta
    Sơn Ca & Bùi Thiện
 4.Trời quê hương năm tháng vẫn mịt mù
    Sĩ Phú
 5.Xin một vành khăn tang cho người đã chết
    Thanh Tuyền
 6.Xin nằm xuống trên Quê hương
    Khánh Ly
 7.Anh Tôi
    Thanh Thúy
 8.Một ngày rồi lại một ngày
    Sơn Ca
 9.Người Do Thái Da Vàng
    Julie
10.Tình ca cho 200 người tử nạn
     Sĩ Phú
11.Mẹ ơi! khi con trở lại
     Khánh Ly
12.Qua cơn mê
     Hòa tấu

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire