mardi 4 mai 2021

Album Bốn Phương: Quê Hương Bỏ Lại
Album Bốn Phương: Quê Hương Bỏ Lại
1.Lời giới thiệu & Quê hương bỏ lại
Mai Hương-Duy Khánh
2.Nắng Quê hương hay nắng Quê người
Thanh Thúy
3.Không đâu bằng quê hương ta
Sơn Ca & Bùi Thiện
4.Trời quê hương năm tháng vẫn mịt mù
Sĩ Phú
5.Xin một vành khăn tang cho người đã chết
Thanh Tuyền
6.Xin nằm xuống trên Quê hương
Khánh Ly
7.Anh Tôi
Thanh Thúy
8.Một ngày rồi lại một ngày
Sơn Ca
9.Người Do Thái Da Vàng
Julie
10.Tình ca cho 200 người tử nạn
Sĩ Phú
11.Mẹ ơi! khi con trở lại
Khánh Ly
12.Qua cơn mê
Hòa tấu
*
*     *
http://vedepphatphap.vn/upload/image/201608/20160809091147_52377.jpg 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire