mercredi 13 février 2019

Tiếng Thời Gian

 
Tiếng Thời Gian-Mùa Xuân 
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam) 
*
*     *
Buổi chiều cuối năm - Kiều Loan & Chân Như trình bày 
Chương trình Nhạc truyện daiphatthanhvietnam 
*
*     *
Én mang xuân về - Kiều Loan & Chân Như trình bày 
Chương trình Nhạc truyện daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc truyện-Mùa Xuân Yêu Thương 
Kiều Loan & Chân Như trình bày daiphatthanhvietnam 
*
*     *
Nhạc chủ đề-Những Mùa Xuân Năm Cũ 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Đón Mùa Xuân Vào Nhà 
Nguyễn Thị Thanh Dương-Chân Như & Kiều Loan trình bày - daiphatthanhvietnam
*
*     *
Tiếng Thời Gian-Hoa Xuân - Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng Thời Gian-Hoa 
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng Thời Gian-Hoa Soan, Hoa Giấy, Tigon, Thiên Lý 
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng thời gian-Quê Hương trong nỗi nhớ - daiphatthanhvietnam
*
*     *
Tiếng Thời Gian-Ngày Quốc Hận nhớ về Sài Gòn 
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng Thời Gian-Motherday 
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng Thời Gian-Memorial Day 
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire