mardi 26 février 2019

Huyết Lệ - Dzuy Lynh

 
Huyết Lệ 
Thơ Lan Phi-Nhạc & trình bày Dzuy Lynh


Mai ta bồng súng đi lên núi
Phanh ngực. Ta ca ngạo đất trời
Rót chung rượu tạ hồn sông núi
Chôn súng. Rồi ngồi khóc khơi khơi
Mai mang lựu đạn đi ra biển
Kiếm chỗ nào chôn, chờ vượt biên
Những trái cà- na khi linh hiển
Nổ banh xác giặc! Khỏi làm phiền!
Mai mang xác Mẹ vào lò đốt
Đốt cả tim gan thấm lụy phiền
Đứa con của Mẹ làm không tốt
Đánh mất cơ đồ sông núi thiêng
Mai em tiễn Chị đi về đất
Lấp huyệt nhìn ra bạc cả rừng
Vùng kinh tế mới sao hiu hắt
Thắp nén nhang, lòng buồn rưng rưng
Cất một tiếng gầm… sa huyết lệ
Chí chưa thành, mà đời đã sang trang
*
*     *
Mùa Chinh Phụ
Thơ Cao Nguyên . Nhạc & trình bày Dzuy Lynh 

Mùa Chinh Phụ 

sương lạnh ngợp hồn vây phố cũ
núi chập chùng mây phủ kín ngày
ta về chốn một thời lưu ngụ
người đã xa như cánh vạc bay!
bỗng dưng nhớ đến mùa chinh phụ
trắng rợp đồi thông hoa sắc tang
hai hàng nến cháy soi không đủ
những bóng người đi trên phế hoang!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire