mercredi 12 décembre 2018

Vấn đề hôm nay

 
'Tự do cái con c.'
Bùi Bảo Trúc - Giọng đọc Cát Bụi
*
*     *
Giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ, những đống sắt vụn và con ốc vít
Nguyễn Xích Long-Radio ChanTroiMoi

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire