dimanche 2 décembre 2018

Tiếng hát Lưu Hồng - Thu Sầu
-Lá Thu Buồn (Lam Phương)
-Mùa Thu vào mộng
-Thu đến bao giờ
-Thu Sầu
-Hoài Thu (Văn Trí)
-Người đã đi rồi
-Thung lũng chim bay (Thơ Hoàng Ngọc Ẩn-Nhạc Việt Dzũng)
-Tìm vết chân xưa (Lam Phương)
*
*     *
*
*     *


Tiếng hát Lưu Hồng
http://img.photobucket.com/albums/v305/huchim/LuuHong1.jpg 
*
*     *
Đò Tình
Tiếng hát Lưu Hồng
*
*     *
Buồn nhớ Quê hương
Nhạc Hoàng Trọng-Tiếng hát Lưu Hồng

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire