mercredi 4 mai 2016

Quốc Hận 30-4 Lần Thứ 41

 

Quốc Hận 30.04.2016 @Canberra, Australia do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu Tổ Chức.

http://safeshare.tv/v/ss572ad9fca8f81
*
*     *
TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN LẦN THỨ 41 Tại ÚC CHÂU [P1] 

*
*     *
CHIẾN SĨ VÕ ĐẠI TÔN PHÁT BIỂU Tại NGÀY QUỐC HẬN LẦN THỨ 41[P2] 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire