mardi 17 mai 2016

Hùng Ca Sử Việt

Hùng Ca Sử Việt 1 
Sáng tác Đình Đại
Hạt Sương Khuya & Đình Đại trình bày

Hùng Ca Sử Việt 1
Bạch đằng Giang còn vang tiếng sóng chôn quân thù bạo cường 
Hồn Mê Linh từ muôn kiếp dân Nam tranh hùng quật cường
Đã bao hồi chinh chiến, đã bao đời quyết tiến, 
Bao lớp trai đổ máu tươi tô điểm sơn hà
Đây biên cương non nước
Đây biển khơi sông ngòi
Đây núi non quê nhà được thành hình từ máu dân Nam
Vạn Kiếp gươm thiêng còn sáng uy danh bao lần diệt thù
Lời người xưa còn vang mãi : non nước Nam dân Nam truyền đời !
Nhắn cho giặc phương Bắc đã bao lần khiếp vía
Dưới mũi tên làn gươm người Nam ngàn năm quật cường 
Nơi Lam Sơn uy dũng 
Nơi Đống Đa kiêu hùng 
Nơi cháu con vua Hùng vì hoà bình nên phải diệt thù
Đi là đi là đi ta quản gì mưa gió
Theo gót chân hùng anh thủa Hai Bà chém giặc
Nghe tiếng trống anh linh
Vang vang tiếng hùng binh
Tiến tiến bước yên chinh 
Đánh tan quân thù rồi dân Nam ăn tết tự do !
Ngọc Hồi xưa còn ghi dấu oai linh anh hùng một thời
Để cho hay dòng sông ấy vì sao muôn đời đỏ hồng *
Đã bao hồi binh biến, dân nước Việt vẫn tiến 
Nguyện tiến lên xây đắp nước nhà tự cường
Đây non sông gấm vóc 
Đây Nước Nam một lòng
Những đứa con Lạc Hồng nguyện đời đời gìn giữ non sông
Paris, 28 mai 2014
  Đằng giang tự cổ huyết do hồng ( Giang Văn Minh)
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire