samedi 14 mai 2016

Khúc Sinh Ca & Rửa Bằng Máu Con Tim Mình

Khúc Sinh Ca (Nhạc Trầm Tử Thiêng-Miên Đức Thắng)
Rửa Bằng Máu Con Tim Mình (Tiếng hát: Bắc Giang Nhạc: Thiên-Anh Hòa âm: Trần Thái Nguyên)
Khúc Sinh Ca
"- Nếu có ngày nào trên quê hương này không còn một ngày được nghe tiếng mình, nếu có ngày nào trên quê hương này không còn một người biết nói tiếng tôi, là ngày buồn đau, người Việt Nam tôi đành cam xuôi tay sống trong mờ tối, là ngày anh em gục đầu thương nhau, ngậm ngùi nhìn nhau những ngày hận sầu. Hát hát lên cho ta tuôn đổ bạo cường, ngục tù nào âm mưu mở cửa. Thế giới đang nghe ta ca bài ca này, hào hùng trong nỗi đắng cay.
Dẫu lỡ một ngày xích quấn trong tay vẫn còn lời này gào lên bão bùng. Vốn ghét tù đày nên nhân dân này dẫu còn một ngày chiến đấu vẫn say. Dù là ngàn năm ,dù là trăm năm, dù hai mươi năm đấu tranh vẫn thế. Một đời Trưng Vương, một đời Quang Trung, và ngàn đời sau tiếp dòng hào hùng.
Hát hát lên soi chung trang sử ngàn đời, lòng người Việt dâng cao nơi nơi. Thế giới đã nghe ta ca bài ca này, hào hùng trong nỗi đắng cay.
Vốn ghét tù đày nên nhân dân này dẫu còn một ngày chiến đầu vẫn say "

Rửa Bằng Máu
Nhục này phải rửa bằng máu
Và hận này phải rửa bằng máu
Biên-cương ta Ông Cha ta bốn ngàn năm mở-mang gìn-giữ
Nên nay ta, nên nay ta, nên nay ta cương-quyết giữ-gìn

Nhục này phải rửa bằng máu
Và hận này phải rửa bằng máu
Non-sông ta bao năm qua máu mẹ cha hòa tan vào đất
Nên nay ta, nên nay ta không cam-tâm để mất đất nhà

Rửa bằng máu khi non-sông dơ, khi non-sông dơ ta phải rửa bằng máu
Trả nợ nước khi ai gian-tham đem quân xâm-lăng ta phải trả nợ nước
Anh chị em, hãy vùng lên
Đứng dậy đi
Trả nợ nước khi ai gian-tham đem quân xâm-lăng ta phải trả nợ nước
Rửa bằng máu khi non-sông dơ, khi non-sông dơ ta phải rửa bằng máu
Rửa bằng máu
Anh chị ơi: Rửa bằng máu con tim mình

Nhục này phải rửa bằng máu
Và hận này phải rửa bằng máu
Non-sông ta Ông Cha ta bao năm qua mở-mang bờ-cõi
Nên nay ta, nên nay ta, nên nay ta cương-quyết phải đòi

Nhục này phải rửa bằng máu
Và hận này phải rửa bằng máu
Ta dân Nam, ta Văn-Lang, ta hiên-ngang đuổi quân giặc Hán
Ta dân Nam, ta Văn-Lang, ta kiên-gan gìn-giữ xóm-làng

Rửa bằng máu khi non-sông dơ, khi non-sông dơ ta phải rửa bằng máu
Trả nợ nước khi ai gian-tham đem quân xâm-lăng ta phải trả nợ nước
Anh chị em, hãy vùng lên
Hãy vùng lên
Rửa bằng máu khi non-sông dơ, khi non-sông dơ ta phải rửa bằng máu
Trả nợ nước khi ai gian-tham đem quân xâm-lăng ta phải trả nợ nước
Đứng dậy đi
Anh chị ơi: Sống và chết cho quê mình
*
*     *
Khúc Sinh Ca & Rửa Bằng Máu Con Tim Mình

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire