dimanche 1 mai 2016

Quốc Hận 30-4 Lần Thứ 41

https://i.ytimg.com/vi/upqjFh4bBNg/hqdefault.jpg 
Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 Lần Thứ 41
*
*     *
BỨC TƯỜNG VỚI NHỮNG HÌNH ẢNH ĐAU THƯƠNG VÀ ĐEN TỐI. TẠI THÀNH PHỐ WESTMINSTER CALIFORNIA 
*
*     *
QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ : CỘNG ĐỒNG " VIỆT NAM "VÀ "CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA VIỆT NAM " NAM CALIFORNIA . APRIL 29.2016
*
*     *
TƯỞNG NIỆM 41 NĂM QUỐC HẬN VÀ 13 NĂM THÀNH LẬP TƯỢNG ĐÀI VIỆT MỸ TẠI NAM CALIFORNIA .
*
*     *
TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN .
*
*     *

Tưởng niệm 41 năm Quốc Hận tại Úc Châu

http://www.lyhuong.net/uc/index.php/30-04/4501-4501 

Đặt vòng hoa trước Tượng Đài Chiến Sĩ Úc-Việt ở Canberra
 
*
*     *

 


 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire