samedi 2 octobre 2021

Bộ ảnh chụp Saigon

       Bộ ảnh chụp Saigon mùa giãn cách rất lạ và chắc chắc sẽ không bao giờ có lại những cảnh như thế này  

𝑻𝒂́𝒄 𝒈𝒊𝒂̉: 𝑵𝑨𝑮 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒐̀𝒂

    

 
 
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire