dimanche 31 octobre 2021

Phim The Vietnam War, bổn cũ soạn lại - Đỗ Văn Phúc

Bộ phim mới về chiến tranh Việt Nam, so với các bộ phim về Việt Nam đã được chiếu từ lâu nay, thì bộ phim này mà ông Ken Burns và bà Lynn Novick khoe rằng họ đã bỏ ra 8 năm để thực hiện, thì cũng chẳng có gi mới lạ, ngoại trừ thêm những tài liệu mới của Hoa Kỳ và có vài đoạn phỏng vấn những người Việt Nam, mà đa số là cựu cán binh Việt Cộng. 
 Nói theo cách của người Mỹ là “same old, same old” 
 Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì ông Ken Burns, trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, là một thành viên đắc lực của phong trào phản chiến. Ông là một người theo phái tả, liberal và triệt để ủng hộ Đảng Dân Chủ. Ông đóng góp hậu hỉ cho Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử. Năm 2008, Đại Hội Đảng Dân Chủ đã chọn Ken Burns để làm cuốn phim giới thiệu cho bài thuyết trình của Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy tại đại hội; trong đó Burns so sánh Kennedy với nhân vật thần thoại anh hùng Ulysses. Vào năm 2007, để yểm trợ cho Barack Obama ra tranh cử Tổng Thống, Burns đã so sánh Obama với vị Tổng Thống tài ba Abraham Lincoln.
Thời Sự Hàng Tuần-Phim The Vietnam War, bổn cũ soạn lại 
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận  
*
*     *


The Vietnam War, A film by Ken Burns & Lynn Novick
Hồng Phúc & GS Nguyễn Tiến Hưng
 

về một thời Miền Nam tự do, no ấm, tương đối thanh bình với một nền Cộng Hòa non trẻ xây dựng trên nền tảng Dân Tộc – Nhân bản, hướng về một xã hội Việt Nam công bình, nhân ái, phát triển và thịnh vượng.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire