lundi 14 juin 2021

Một Đời Hoa

 "Cảm ơn Hoa đã vì ta nở"
Cây Dạ Quỳnh trắng trồng đã trên 30 năm, bổng dưng năm nay tháng 6 lại nở hoa sớm...(thông thường vào đầu mùa thu), nhưng chỉ một đóa Quỳnh duy nhất, lẽ loi.
Đến và đi lặng lẽ.
 
 
"Lẻ loi một đóa Quỳnh. 
Nở trong đêm nguyệt tận, 
Quỳnh hoa buông cánh rũ 
Thoáng chút hương cho đời". 

 

 Chút hương QUỲNH cũng tan theo đêm buồn
 
 


*
*     *
 
 

 Peut être une image de fleur

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire