lundi 28 juin 2021

Đêm buồn

"Đêm qua ra đứng bờ ao 
Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ 
Buồn trông con nhện giăng tơ 
Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai 
Buồn trông chênh chếch sao Mai 
Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ 

Đêm đêm tưởng giải Ngân Hà 
Chuôi sao Tinh Đẩu đã ba năm tròn 
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn 
Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ"
Đêm buồn - Văn Phụng phổ nhạc ca dao 
Hòa âm Ngô Minh Hoàng - Tiếng hát Thu Vàng 
Hình nhện của Dư Trí Khưu

    
*
*     *
Hỡi Người Em Hòa Bình - Nhạc: Vĩnh Điện-Vọng Cố Hương trình bày
*
*     *
Đường Xưa Lỗi Cũ - Hoàng Thi Thơ - Kim Anh
*
*     *
TRỞ VỀ CÁT BỤI -  Minh Kỳ, Lê Dinh - Elvis Phương

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire