jeudi 6 juin 2019

Hạ Vàng

- Nhạc Chủ đề: Hạ Vàng
- "Chuyện Tình Thời Chinh Chiến" (Lam Phương)
-  Phượng Vĩ
-  Khi Nắng Hè Sang
-  Mùa hạ, đỏ rực trời hoa phượng
-  Cánh Phượng Hồng Thuở Xưa
-  Phượng Vĩ
  
Nhạc Chủ đề: Hạ Vàng 
*
*     *
"Chuyện Tình Thời Chinh Chiến" (Lam Phương)

 "Chuyện Tình Thời Chinh Chiến" (Ngày Tạm Biệt, Khóc Thầm, Chiều Hoang Vắng, Con Tàu Định Mệnh, Mất, Vĩnh Biệt Người Tình) - Như Quỳnh, Thế Sơn & phụ diễn: Lương Tùng Quang, Trịnh Lam, Huy Tâm, Quỳnh Vi.
*
*     *
Phượng Vĩ - Nhạc Vũ Thành - Tiếng hát Hồ Hoàng Yến 
*
*     *
Khi Nắng Hè Sang - Đan Thanh giới thiệu
*
*     *
Mùa hạ, đỏ rực trời hoa phượng - Cát Linh, phóng viên RFA 
*
*     *
Cánh Phượng Hồng Thuở Xưa - Anh Bằng- Đặng Thế Luân 
*
*     *
Phượng Vĩ - Tác giả: Vũ Thanh-Trình bày: Hồ Hoàng Yển
*
*     *
Đường Phượng Bay - Bích Huyền trình bày
*
*     *
Kỷ niệm tuổi học trò - Thu âm trước 1975 
Mùa chia tay - Băng Châu
Trường cũ tình xưa - Băng Châu
Kỷ niệm một mùa hè - Giang Tử
Hạ buồn - Hoàng Oanh
Ngày xưa Hoàng Thị - Julie Quang
Thương ca mùa hạ - Nhật Thiên Lan
Biết đâu tìm - Phương Dung
Họp mặt lần cuối - Phương Hoài Tâm
Tuổi học trò - Giáng Thu
Ngày tạm biệt - Túy Hồng
Nỗi buồn hoa phượng - Thanh Tuyền
Ba tháng tạ từ - Thanh Tuyền
Hai cánh phượng buồn - Thanh Tuyền
Kỷ niệm nào buồn - Thụy Khanh
Lưu bút ngày xanh - Trúc Mai
Ve sầu mùa phượng - Giáng Thu
*
*     *
Phượng hồng - Thơ:Đỗ Trung Quân-Nhạc:Vũ Hoàng -  Tiếng hát: Hạt Sương Khuya
*
*     *
Tình đầu một thời áo trắng - Asia

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire