vendredi 7 juin 2019

Album Đồng dao: Bóng Mát Việt Nam

Image associée
 - Bóng Mát Việt Nam (P1)
- Bóng Mát Việt Nam (P2)
- Bóng Mát Việt Nam (P3)
- Lời Phủ Dụ Tư Tâm
- Con Chim về đậu Trên nóc Giáo đường
- Hòa Bình Ơi Hãy Đến
- Tinh Ca Quê Ngoại
Bóng Mát Việt Nam (P1) Thu Âm Trước 1975
Thu Âm Trước 1975
*
*     *
Bóng Mát Việt Nam (P2)
*
*     *
Bóng Mát Việt Nam (P3)
*
*     *

 
Lời Phủ Dụ Tư Tâm
Thái Thanh

 
Con Chim về đậu Trên nóc Giáo đường
Thái ThanhĐăng Lan - Hòa Bình Ơi Hãy Đến
*
*     *


 
Tinh Ca Quê Ngoại
Thanh LanXa Dấu Ngựa Hồng
Thanh Lan
Diễm Chi & Bùi Thiện - Ta Ở Lại Thành Phố Này
Khánh Ly - Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ

 
Hoàng Oanh - Bài Ca Dao Đầu Lòng


Hoàng Oanh - Đi Về Phía Mặt Trời Lệ Thu - Đôi Bờ Miên Đức Thắng - Khúc Sinh Ca 


Miên Đức Thắng - Mù Tăm Kỷ NiệmThanh Lan & Anh Khoa - Tuổi Trẻ Buồn 


Thanh Tuyền - Hội Trùng Phùng

 
Thanh Tuyền - Một Sớm Chia Tay Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire