jeudi 30 mai 2019

Cánh đồng - Con Ngựa - Chuyến tàu

Résultat de recherche d'images pour "Cánh đồng - Con Ngựa - Chuyến tàu"Cánh đồng, a! cánh đồng sắp hết.
Tàu chạy mau, càng mau, càng mau.
Ngựa ngã lăn, mình mướt như cỏ,
Chấm giữa nền nhung một vết nâu.


Cánh đồng - Con Ngựa - Chuyến tàu 
thơ: Tô Thùy Yên - nhạc, trình bày: Hoàng Đình Bình
 
*
*     *
Ta Về - Thơ: Tô Thùy Yên-Nhạc: Ngu Yên 
Trình Bày: Ngọc Phụng và Ngu Yên

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire