lundi 20 mai 2019

Đài Phát Thanh Quân Đội-Chương Trình Nhạc Chiêu Hồi

Résultat de recherche d'images pour "Đài Phát Thanh Việt Nam Trước 1975" - Đài Phát Thanh Quân Đội-Chương Trình Nhạc Chiêu Hồi
- Đài Phát Thanh Quân Đội-Chương Trình Nhạc Chiêu Hồi Phần 2
- Đài Phát Thanh Quân Đội-Chương Trình Nhạc Chiêu Hồi Phần 3
- Đài Phát Thanh Việt Nam Cổ Nhạc Bắc Phần-Trấn Thủ Lưu Đồn
- Nhạc Chiêu Hồi - Thu Âm Trước 1975
- Đài Phát Thanh Quân Đội-Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương-Những Nẻo Đường Việt Nam

Đài Phát Thanh Quân Đội-Chương Trình Nhạc Chiêu Hồi 

1. Ngày Về ; Hoàng giác - Anh Ngọc
2. Chiều Tà, Nhạc Ngoại quốc - Thái Thanh
3. Giấc Ngủ Cô Đơn, Lê Dinh - Thanh Thúy
4. Đôi Bóng, Lê Dinh & Anh Bằng - Hoàng Oanh
5. Anh Hởi Anh Cứ Về!, Phạm Duy - Thanh Tuyền
*
*     *
Đài Phát Thanh Quân Đội-Chương Trình Nhạc Chiêu Hồi Phần 2

1. Ngày Vể-Hoàng GIác-Sĩ Phú
2. Về Dưới Mái Nhà-Xuân Tiên, Y Vân-Thanh Thúy
3. Người Đi Chưa Về-Hoàng trọng-Lệ thanh
5. Người về-Phạm Duy-Hà Thanh
6. Tình Tự Tin-Dân Ca Cải Biên-Phạm Duy soạn lời-Thái Thanh
*
*     *
Đài Phát Thanh Quân Đội-Chương Trình Nhạc Chiêu Hồi Phần 3 

1. Ngày Về ; Hoàng giác - Hà Thanh
2. Cơn Mê Chiều - Nguyễn Minh Khôi - Thái thanh
3. Chuyến Đò Vỹ Tuyền - Lam Phương - Hoàng Oanh
4. Người Về - Phạm Duy - Thái Thanh
5. Thanh Bình Ca - Nguyễn Hiền - Thanh Nm - Thái Thanh
*
*     *
Đài Phát Thanh Việt Nam Cổ Nhạc Bắc Phần-Trấn Thủ Lưu Đồn 
*
*     *

Nhạc Chiêu Hồi - Thu Âm Trước 1975
*
*     *
Đài Phát Thanh Quân Đội-Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương
Những Nẻo Đường Việt Nam
*
*     *
Đài Phát Thanh Quân Đội - Chương Trình Nhạc Chiêu Hồi

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire