mercredi 15 mai 2019

Album Di chúc cho con - Khê Kinh Kha

Album Di chúc cho con - Sáng tác: Khê Kinh Kha

Di chúc cho con

- Di chúc cho con-Thanh Thúy
- Làm sao quên được-Duy Quang
- Niềm tin của Mẹ-Mai Hương
- Việt Nam khúc-Vân Thanh
- Nỗi buồn viễn xứ-Sĩ Phú
- Mõi mòn giấc mơ-Thanh Thúy
- Giờ đây Mẹ khóc-Xuân Thu
- Người chị Nam Giao-Mỹ Thể
- Em Việt Nam-Thanh Mỹ
- Có những ngày tháng-Sĩ Phú
- Những con tim muôn đời-Thanh Thúy

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire