vendredi 11 novembre 2016

NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN HOÀNG, "NGƯỜI ĐI TRÊN MÂY" - Biên soạn: Phan Anh Dũng

NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN HOÀNG, "NGƯỜI ĐI TRÊN MÂY"
Biên soạn: Phan Anh Dũng
  


 
Ảnh Nguyễn Xuân Hoàng do Nhiếp ảnh gia Cao Lĩnh chụp - in trong tập truyện ngắn nói trên

NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN HOÀNG, "NGƯỜI ĐI TRÊN MÂY"  
*
*   *
Nguyễn Xuân Hoàng người đi trên mây 
By Phượng Hoàng ( Sbs )
Con người và sự nghiệp văn chương của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (7/7/1940-13/9/2014) qua cái nhìn của hai nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc Tuấn.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire