vendredi 11 novembre 2016

Nguyễn Xuân Hoàng người đi trên mây

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMkGJoQvmWqaMXFvWySGwdVDeP_HBnOv-StklCKl5rEKbL0hJp

Nguyễn Xuân Hoàng người đi trên mây
By Phượng Hoàng ( Sbs ) 
Con người và sự nghiệp văn chương của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (7/7/1940-13/9/2014) qua cái nhìn của hai nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc Tuấn.
*
*     *
Nhà báo, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng 
Mặc Lâm, biên tập viên RFA

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire