mardi 1 novembre 2016

15 tình khúc mùa thu qua tiếng hát Tâm Hảo

 

1. CHUYỂN BẾN (Đoàn Chuẩn & Từ Linh)      Youtube
2. TÌNH THU TRÊN SÔNG SEINE (Nguyễn Văn Đông)     Youtube
3. MÙA THU CÁNH NÂU (Nhạc: Nguyễn Ánh 9; thơ: Hoàng Nhu)      Youtube
4. THU VỀ TRONG MẮT EM (Phạm Mạnh Cương)    Youtube
5.  GIỌT LỆ CHO NGÀN SAU (Từ Công Phụng)    Youtube
6. THU LY HƯƠNG - (Nhật Bằng & Đan Thọ)     Youtube
7. LÁ RƠI BÊN THỀM (Lê Trọng Nguyễn & Nguyễn Hiền)    Youtube
8. RU GIẤC TÀN PHAI (Trường Sa)   Youtube
9. MỘT THUỞ YÊU ĐÀN (Hoàng Trọng)    Youtube
10. RƠI TỪNG CÁNH THU VÀNG (Nhạc: Phạm Tuân; lời: Nguyễn Tường Vân)  Youtube
11. CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG (Tuấn Khanh)    Youtube
12. MÂY TÍM CHIỀU THU (Hiếu Anh)   Youtube
13. LIỄU BUỒN XANH NGẮT MÙA THU (Thanh Trang)   Youtube
14. THU, HÁT CHO NGƯỜI (Vũ Đức Sao Biển)   Youtube
15. TIẾNG HÁT NỬA VỜI (Trần Trịnh)   Youtube


*
*     *

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire