vendredi 8 avril 2016

Vô Cảm & (Giả Vờ) Hữu Cảm - Tưởng Năng Tiến


Vô cảm & (giả vờ) hữu cảm 
Tác giả Tưởng Năng Tiến, giọng đọc Minh Nguyệt 
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI 


Cái “định hướng xã hội chủ nghĩa” chắc chắn sẽ qua. Tuy thế, di sản (cùng di hoạ) của nó e sẽ còn ở lại với chúng ta không biết cho đến bao giờ. Bao giờ thì người Việt thôi thản nhiên nhìn tha nhân bị móc túi, bị chết chìm, thôi làm bộ “dàn cảnh” tử tế, và có thể sống nhân từ với những con thú nhỏ bao quanh?
Một mình lưỡng lự canh chầy
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh!

http://www.rfavietnam.com/node/3131 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire